Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare

Serviciile create/dezvoltate ca urmare a implementării proiectelor

Centrul Rezidențial
Şotânga
4 -16 ani

Centrul rezidential de tip familial Șotânga este un serviciu de protecție socială ce asigură, respectă și garantează drepturile fiecărui beneficiar, în raport cu prevederile legisiației în vigoare și a tratatelor la care România este parte.

Mai mult...

Centrul de zi
Şotânga
3 – 6 ani

Centrul de zi asigură asistență și protecție socială, asistență psihologică, consiliere familială, asistență și îngrijire medicală, educație preșcolară pentru un număr de 12 copii proveniți din familii defavorizate și marginalizate.

Mai mult...

Centrul Rezidențial
Aninoasa
16 - 26 ani

  Centrul rezidențial A...CASĂ are ca beneficiari copii/tineri cu vârste cuprinse între 16-26 de ani, aflaţi în dificultate, în risc de excluziune socială, care beneficieaza de o măsură legală de protecţie.

Mai mult...